Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

W programie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przewidzianego na 26 października 2009 roku w Karnitach - Zamek (Gmina Miłomłyn) na godz. 10:00 (poprzedzające warsztaty z motywowania i komunikacji w grupie) przewidziano podjęcie uchwał w sprawie:

1. Podpisania porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur.

2. Regulaminu Pracy Zarządu.

3. Informacji z dotychczasowej działalności stowarzyszenia i planu pracy do końca 2009 roku.

4. Planu pracy Zarządu na 2010 rok.

5. Planu pracy Walnego Zebrania Członków na 2010 rok.

S.Pańczuk