Lista kandydatek na wolne stanowisko pracy w LGD

Utworzono .

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, przyjętym uchwałą Nr XVIII/1/1/2009 Zarządu Stowarzyszenia z 26 stycznia 2009 roku, stanowiącym  załącznik do umowy na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, ogłaszam listy kandydatek, spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno - biurowych.

Załącznik Nr 4/1/2009 do Regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Lista kandydatów spelniajacych formalne wymagania w I naborze na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-biurowych
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Diana Angelika Ścibek
Janów , gm. Elbląg
2. Katarzyna Zawadyl  Elbląg


Elbląg, 19 października 2009 roku    Stanisława Pańczuk
/data i podpis osoby upoważnionej/