Zmiana miejsca spotkania informacyjego o LGD i LSR

Utworzono .

Uleglo zmianie miejsce planowanego spotkania informacyjnego o LGD i LSR w Pasłęku 21 października 2009 roku z Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego na Galerię Pasłęckiego Ośrodka Kultury, godz. 13:30 do 17:00.

Program spotkania pozostaje bez zmian:

1. Prezentacja LGD i LSR - Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

2. Plany Odnowy Miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi PROW - Jolanta Gadomska - kierownik Biura, wiceprezes LGD.

3. Lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Spotkanie informacyjne jest realizowane w ramach projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności", finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskeigo Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER.

Serdecznie zapraszam S.Pańczuk