Konkurs na operacje Odnowy wsi w osi 4 LEADER

Utworzono .

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w związku z procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI” za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 5 do 25 listopada 2009 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2009 r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

82-300 Elbląg,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:
- Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
- Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem "oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
- Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:
- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
- w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/,
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl.

5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI na rok 2009 wynosi 1 623 000 zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Odnowa_wsi

2._W-1_413_313_1_z_12_10_2009

3._Wykaz_dokumentow_niezbednych_do_oceny_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

4._Oswiadczenie_do_oceny_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

5._Kryteria_wyboru_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009

Instrukcja_do_Wniosku_Odnowa_wsi-1_413_313_1.z_14.09.2009

S.Pańczuk