Konkurs na operacje Małe projekty w osi IV LEADER

Utworzono .

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i § 6 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w związku z procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu


1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 5 do 25 listopada 2009r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2009r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem „Oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:

  • w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
  • w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – http://www.sporol.warmia.mazury.pl/,
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl.


5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na rok 2009 wynosi 854 300zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Małe_projekty

2._W-1_413_MP_2_z_edyt_22_09

3._Wykaz_dokumentów_niezbednych_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

4._Oswiadczenie_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

5._Kryteria_wyboru_operacji_przez_LGD_Male_projekty

Instrukcja_do_Wniosku_Male_projekty-1_413_MP_2.z_zaakcept

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009

J. Gadomska