Po IV Kongresie Obywatelskim

Utworzono .

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że w dniu 17 października 2009 r. odbył się IV Kongres Obywatelski, który zgromadził około 1 000 osób, zainteresowanych otwartą debatą publiczną.
Myślę, źe był to najbardziej udany, pełen znaczącej wymiany myśli, odczuć, doświadczeń, rekomendacji i dobrej energii kongres. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Byliśmy ze sobą szczerzy, powiedzieliśmy sobie i przedstawicielom władz publicznych wiele tzw. "prawd trudnych" a jednocześnie zachowaliśmy optymizm i przekonanie, źe między innymi dzięki dobrej komunikacji wiele da się zmienić na lepsze. O dobrą komunikację między nami samymi, jako obywatelami a także między nami a władzą publiczną i mediami będziemy starali się dbać również w przyszłości.

Zapraszam do zapoznawania się z materiałami kongresowymi. Ksiąźeczki kongresowe, sprawozdania oraz część prezentacji znajduje się już na stronie www.pfo.net.pl. Resztę (m.in. zdjęcia i filmy) będziemy stopniowo zamieszczali w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i Organizator IV Kongresu Obywatelskiego