Wyniki XXIV posiedzenia Zarządu

Utworzono .

Podczas XXIV posiedzenia Zarządu LGD Kanału Elbląskiego 26 października 2009 roku w Karnitach podjęto:

1. Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur (LGD WiM).

2. Decyzję o organizacji II Forum LGD Warmii i Mazur w Elblągu 23-24 listopada 2009 roku. Podczas Forum zostanie zawarte porozumienie 14 LGD Warmii i Mazur o współpracy wraz z planem działania na lata 2010-2011 i budżetem do 2014 roku. II Forum LGD Warmii i Mazur będzie poświęcone tworzeniu i promocji produktów turystycznych Warmii i Mazur na bazie szlaków rowerowych.

Przyjęto sprawozdanie i plan pracy Stowarzyszenia w 2009 roku i na 2010 rok oraz informację o:

1. Terminach posiedzeń Rady i Zarządu w związku z oceną wniosków w konkursach odnowy wsi i małych projektów.

2. Terminach szkoleń organizowanych przez LGD w porozumieniu z partnerami LGD:

5 listopada 2009 roku w Zalewie - warsztaty małych projektów,

9 listopada 2009 roku w Miłomłynie - warsztaty malych projektów,

10 listopada 2009 roku w Eblągu - warsztaty małych projektów,

16 listopada 2009 roku w Karnitach - szkolenie liderów wiejskich - prowadzenie organizacji,

17 listopada 2009 roku w Iławie spotkanie aktywizujące lokalnych liderów,

18 listopada 2009 roku w Suszu - spotkanie aktywizujące lokalnych liderów,

23-24 listopada 2009 roku w Elblągu - II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny LGD Warmii i Mazur,

27 listopada 2009 roku w Pasłęku - konferencja podsumowująca projekt - Program LEADER kuźnią lokalnych liderów,

4 grudnia 2009 roku - wizyta studyjna w LGD Ziemia Lubawska.

4. Programie wizyty studyjnej GAL Saalfeld - Rudolstadt (Niemcy) 1-2 grudnia 2009 roku na obszarze Kanału Elbląskiego.

Dyskusję nad regulaminem organizacyjnym Zarządu i Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu 27 listopada 2009 roku w Pasłęku.

S.Pańczuk