Zakończony I etap projektu z funkcjonowania LGD

Utworzono .

Zakończono pierwszy etap realizacji projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności". W ramach I etapu zrealizowano następujące zadania:

1. Szlakiem Pocztyliona - rajd rowerowo - pieszy, konkurs wiedzy o obszarze Kanału Elbląskiego, zakup materiałów promocyjnych, w tym druk przewodnika "Szlakiem Pocztyliona".

2.  Szkolenia Rady, Zarządu i  pracowników dotyczące oceny projektów w ramach odnowy wsi, małych projektów, różnicowania i mikroprzedsiębiorstw.

3. Dwudniowa konferencja otwierająca projekt i warsztaty odnowy wsi oraz małych projektów.

4. Trzy spotkania informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju i o Lokalnej Grupie Działania.

 

5. Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju i kryteria oceny projektów oraz ogłoszone dwa konkursy na nabór wniosków w ramach "odnowy wsi" typu LEADER i tzw. "małych projektów".

 

6. Opracowany wniosek o płatność, kończący I etap projektu, obejmujący koszty administracyjne i koszty tzw. funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności.

Wartość zrealizowanych i rozliczonych zadań w I etapie wynosi ogółem 109.362,38 zł. Wsparcia finansowego udzieliły: powiat elbląski, gmina Iława i gmina Markusy.

Wartość zadań II etapu wynosi 162 tys. zł i do udzielenia wsparcia LGD zobowiązały się: gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Kisielice, Susz i Zalewo. W ramach etapu II planowane jest wydanie przewodnika, mapy oraz informatora o LGD i LSR, trzy dni warsztatów małych projektów, trzy dni warsztatów aktywizujących lokalnych liderów, w tym wizyta studyjna w LGD Ziemia Lubawska, doradztwo eksperckie  beneficjentom małych projektów i odnowy wsi.

S.Pańczuk