Zakończone warsztaty "małych projektów"

Utworzono .

W dniach 5, 9 i 10 listopada 2009 roku w Zalewie, Miłomłynie i Elblągu odbylway się warsztaty wdrażania lokalnej strategii rozwoju poprzez tzw. "Małe projekty". Program warsztatów obejmował:

1. Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Kanału Elbląskiego.

2. Zasady wdrażania małych projektów (zakres, beneficjenci, koszty kwalifikowalne, ocena projektu).

3. Praca z formularzem wniosku "małych projektów".

W warsztatach uczestniczyło 87 osób, w tym w Zalewie - 30 osób, w Miłomłynie - 23 osoby, w Elblągu - 34 osoby.

W LGD Kanału Elbląskiego w ogłoszonym I konkursie "Malych projektów" w okresie od 5 do 15 listopada 2009 roku przewidziano nabór 43 projektów. Limit dotacji w 2009 roku wynosi 860 tysięcy złotych.

Problemem potencjalnych beneficjentów nie jest brak pomysłłów na rozwój lokalny. Dla wielu potencjalnych beneficjentów problemem jest zabezpieczenie środków na realizację projektów oraz wypełnienie wniosku.

Warsztaty wskazały na potrzebę tworzenia funduszu wkladu własnego i funduszu pożyczkowego pod potrzeby beneficjentów małych projektów przez gminy, odpowiedzialne za kreowanie rozwoju lokalnego oraz zapotrzebowanie na doradztwo eksperckie przy wypełnianiu wniosków.

Poniżej zamieszczam pezentację Anety Janikowskiej dotyczącą małych projektów oraz kartę zapotrzebowania na doradztwo eksperckie.

2009.11.10_WMP._Wdrażanie_LSR_małe_projekty_Elbląg.AJ

Karta_zgłoszenia_na_doradztwo

S.Pańczuk