Wolne miejsca na szkoleniu liderów wiejskich w Karnitach

Utworzono .

Są jeszcze wolne miejsca na warsztatach liderów wiejskich 16 listopada 2009 roku w Karnitach. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". W programie szkolenia przewidzianio trzy bloki zagadnień:

- zakładanie organizacji pozarządowej,

- prowadzenie organizacji pozarządowej,

- finansowanie organizacji pozarządowej (źródła finansowania i sposoby pozyskiwania środków finansowych na działaność stowarzyszenia).

W ramach projektu zakładane jest także doradztwo eksperckie z odnowy wsi i prowadzenia organizacji pozarządowej oraz konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się 30 liistopada 2009 roku od godz. 11:30 w Pasłęku. Podczas konferencji wykład pn. "Sztuka wystąpień publicznych" poprowadzi Witold Strobel.

Serdecznie zapraszamy.

2009.11.16_szkolenie_liderów_Karnity_Karta_zgłoszenia

2009.11.16._szkolenie_liderów_Karnity_Zaproszenie

2009.11.16_szkolenie_liderów_Karnity_Program

S.Pańczuk