Wyniki konkursów "Odnowy wsi" i "Małych projektów"

Utworzono .

W zakończonym 25 listopada 2009 roku naborze wniosków w konkursie Nr 1 "Odnowa wsi" poprzez oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęło 11 wniosków aplikacyjnych na wartość wnioskowanej pomocy 2.632.566,80 zł. Limit dostępnych środków w 2009 roku wynosi 1.623.000 złotych.

W konkursie Nr 2 "Małe projekty" złożono 37 wniosków na wartość wnioskowanej pomocy 692.035,78 zł. Limit dostępnych środków w 2009 roku wynosi 854.300,00 zł.

2009.11.26._ODNOWA_WSI_-_lista_przyjętych_wniosków

2009.11.26_MAŁE_PROJEKTY_-_lista_przyjętych_wniosków

S.Pańczuk