XXV posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Na 30 listopada 2009 roku zwołano XXV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Porządek Obrad przewiduje:

1.    Otwarcie, cel posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu z XXIV/7/2009 posiedzenia Zarządu z 26 października 2009 r.
3.    Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXV/8/2009 posiedzenia Zarządu.
4.    Dyskusja i podjęcie uchwał Zarządu:
4.1.    Uchwały Nr XXV/8/1/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.
4.2.    Uchwały Nr XXV/8/2/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia.
5.    Przyjęcie informacji z wyników konkursów naboru projektów:
5.1.    Odnowy wsi
5.2.    Małych projektów
6.    Ustalenie szczegółowego programu pobytu delegacji z GAL Saalfeld Rudolstadt 1-2.12.2009 r.
7.    Informacja z przebiegu II Forum LGD Warmii i Mazur – wnioski i rezultaty.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

3__Protokół_Nr_XXIV_posiedzenia_Zarządu_26_10_2009

S.Pańczuk