Listy rankingowe Odnowy wsi i Małych projektów

Utworzono .

2009.12.14.Lista_rankingowa_wniosków_w_konkursie_Nr_1_MP_09
2009.12.14.Lista_rankingowa_wniosków_w_konkursie_Nr_1_OW_09

PODSUMOWANIE NABORÓW wniosków aplikacyjnych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu:

1. Konkurs Nr 1/OW/09 na odnowę wsi zakończony 25 listopada 2009 r.:
    - wpłynęło 11 wniosków na kwotę 2.632.566,80 zł (limit wynosił 1.623.000 zł i został przekroczony)
    - wszystkie 11 wniosków z sektora publicznego (10 wniosków złożyły gminy, 1 wniosek
      złożyła samorządowa instytucja kultury)

2. Konkurs Nr 1/MP/09 na małe projekty zakończony 25 listopada 2009 r.:
   - wpłynęło 37 wniosków na kwotę 692.035,78 zł (limit wynosił 854.300,00 zł i nie został wyczerpany)
  - 30 wniosków z sektora publicznego (22 wnioski złożyły gminy, 8 wniosków złożyły samorządowe
        instytucje kultury) 
  - 2 wnioski z sektora społecznego (2 osoby fizyczne)
  - 5 wniosków z sektora pozarządowego (Lokalna Organizacja Turystyczna złożyła wszystkie 5)

S.Pańczuk