XXVI posiedzenie Zarządu

Utworzono .

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu 28 grudnia 2009 roku w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala Nr 10 godz. 10:00 – 11:30

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie, cel posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXV/8/2009 posiedzenia Zarządu z 30 listopada 2009 roku.
3. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXVI/9/2009 posiedzenia Zarządu.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał Zarządu:
4.1. Uchwały Nr XXVI/9/1/2009 w sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania Pana Piotra Szczepkowskiego.
5. Zatwierdzenie, wspólnie z Przewodniczącą Rady, list operacji wybranych przez LGD do finansowania oraz listy operacji nie wybranych do finansowania w konkursach ogłoszonych na:
5.1. Odnowę wsi Nr 1/OW/2009.
5.2. Małe projekty nr konkursu 1/MP/2009.
6. Ustalenie harmonogramu działań organów LGD uczestniczących w procedurze naboru i oceny operacji w konkursach 2010 roku:
6.1. Odnowy wsi.
6.2. Małych projektów.
6.3. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
7. Dyskusja i ewentualne uchwały w sprawie  nowych projektów w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.