Procedura odwoławcza w konkursie Odnowy wsi

Utworzono .

W związku z oceną projektów i sporządzoną listą rankingową z tej oceny w konkursie LGD Nr 1/OW/2009 "Odnowa wsi" uruchomiona została procedura odwoławcza. W związku z tym termin ponownego posiedzenia Rady i ponowną ocenę zakwestionowanych wyników uzgodniono na 28 grudnia 2009 roku na godz. 9:00 w sali Nr 10 przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu. 
Wynik oceny Rady w procedurze odwolawczej jest ostateczny i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd LGD, który zwołano na 28 grudnia 2009 roku na godz. 10:00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, sala Nr 10.
Termin przekazania wybranych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego mija 9 stycznia 2010 roku.
S.Pańczuk