Decyzje XXVI posiedzenia Zarządu LGD KE

Utworzono .

Podczas XXVI posiedzenia Zarządu 28 grudnia 2009 roku podjęto następujące uchwały:

Nr XXVI/9/1/2009 w sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania Pana Piotra Szczepkowskiego.

Nr XXVI/9/2/2009 w sprawie przyjęcia wzoru ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu „małych projektów”, „odnowy i rozwoju wsi” oraz „tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw". Termin naboru wniosków określono na 1-26 lutego 2010 roku.

Nr XXVI/9/3/2009 w sprawie przygotowania projektu „Wiejskie warsztaty medialne”.

Nr XXVI/9/4/2009 w sprawie przygotowania projektu "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego".

Nr XXVI/9/5/2009 w sprawie przygotowania projektu "Promocja szlaków rowerowych: R-1 i Krainy Kanału Elbląskiego”.

Ponadto Zarząd zapoznał się z wynikami procedury odwoławczej i ponowną oceną 2 projektów przez Radę Stowarzyszenia i listą operacji wybranych przez LGD do finansowania oraz listy operacji nie wybranych do finansowania w konkursach ogłoszonych na:
1. Odnowę wsi - Nr 1/OW/2009.
2. Małe projekty - Nr 1/MP/2009.

Podczas XXVI posiedzenia Zarządu omówiono sprawy finansowe LGD i zarys porządku obrad 2 kolejnych posiedzeń Zarządu LGD przewidzianych na styczeń i luty 2010 roku.

S.Pańczuk