Wyniki oceny odwołań od decyzji Rady LGD

Utworzono .

2009.12.28._Lista_rankingowa_wniosków_w_konkursie_Nr_1_MP_2009
2009.12.28_Lista_rankingowa_wniosków_w_konkursie_Nr_1_OW_2009

W procedurze odwoławczej konkursu Nr 1 "Odnowa wsi" 2009 i Nr 1 "Małe projekty" 2009 wpłynęły dwa odowołania od oceny Rady Stowarzyszenia w konkursie "Odnowa wsi". Na posiedzeniu odwoławczym 28 grudnia 2009 roku Rada Stowarzyszenia ponownie oceniła wnioski aplikacyjne odwołujących się Gmin Rychliki i Zalewo i na tej podstawie sporządzono listę rankingową projektów - w załączeniu. Decyzje Rady są ostateczne. Termin zgłoszenia wniosków do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego upływa 7 stycznia 2010 roku.
S.Pańczuk