Nowe wnioski aplikacyjne LGD KE na 2010 rok.

Utworzono .

Pod koniec 2009 roku opracowane zostały dwa nowe wnioski aplikacyjne do realizacji w 2010 roku. Są to projekty:

1. "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" o wartości 109 tys. złotych brutto obejmujący: dokończenie znakowania 118 km nowych szlaków rowerowych wokół Jeziora Druzno, Jeziora Goryńskiego i Trupel oraz z Kisielic go Iławy; dokończenie znakowania fragmentów odcinków szlaków ze zmienioną organizacją ruchu oraz odnowienie znakowania ponad 50 km szlaku zielonego z Kępniewa do Świętego Gaju i z Zalewa do Szymbarka koło Iławy, a także uzupełnienie oznakowania o drogowskazy i tablice informacyjne. Partnerami projektu są: Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu oraz Gminy: Markusy, Iława i Kisielice.

2. "Wiejskie Warsztaty Medialne" o wartości 15.708 zł brutto obejmujący spotkanie rekrutacyjne nowych organizacji pozarządowych z terenu LGD Kanału Elbląskiego zainteresowanych udziałem w warsztatach telewizyjnych, radiowych i prasowo-internetowych. Partnerami projektu są: Telewizja Obywatelska w Elblągu, Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl i Gazeta Pasłęcka.

Wnioski zostały zgłoszone w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

S.Pańczuk