Sprawozdania z realizacji 2 projektów z 2009 roku

Utworzono .

Opracowano z złożono sprawozdania z realizacji 2 zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczących projektów:

1. "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". Wartość zadania wyniosła 29.225,26 zł, w tym dotacja 16.000 zł i objęła: spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla 42 osób, dwie wizyty studyjne w Aniołowie - 18 osób i Rudzienicach - 53 osoby, trzy dni warsztatów dla 26 osób, doradztwo eksperckie przy tworzeniu 2 stowarzyszeń i 4 Planów Odnowy Miejscowości oraz konferencję podsumowującą projekt dla 58 osób.

2. "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elląskiego". Wartość zadania wyniosła 29.000 złotych, w tym dotacja 18.000 zł i objęła: sporządzenie koncepcji, konsultacje społeczne i opracowanie 7 dokumentacji organizacji ruchu dla 4 nowych szlaków rowerowych i 17 dokumentacji dla odcinków wyznaczonych 4 szlaków rowerowych oraz dokończenie znakowania 86 km szlaków rowerowych.

Kolejne projekty dotyczące szlaków rowerowych związane będą z dokończeniem ich znakowania i promocją.

S.Pańczuk