Przekazane wnioski Urzędowi Marszałkowskiemu

Utworzono .

Do dalszej oceny formalno-merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim przekazano wnioski aplikacyjne zgłoszone w konkursach Nr 1/OW/2009 - odnowa wsi i Nr 1/MP/2009 - małe projekty.

Do dofinansowania skierowano 8 wniosków z odnowy wsi na kwotę dotacji 1.546.348,25 zł. Jeden wnioskodawca wycofał swój wniosek, na dwa wnioski odnowy wsi zabrakło limitu środków. Niewykorzystany w całości limit dotacji w ramach odnowy wsi z 2009 roku w wysokości 76.651,75 zł przechodzi do puli środków 2010 roku.

W ramach konkursu małych projektów kwota dotacji do 37 wniosków wynosi 692.035,92 zł. Niewykorzystany limit 2009 roku to kwota dotacji w wysokości 162.264,08 zł.

S.Pańczuk