Zgłoszone terminy nowych konkursów

Utworzono .

Zgodnie z decyzją Zarządu LGD z 28 grudnia 2009 roku zgłoszono gotowość ogłoszenia naboru wniosków w trzech konkursach:

- odnowy wsi - limit środków dotacji na 2010 rok wynosi 2.190.000 zł.

- małych projektów - limit środków dotacji na 2010 rok wynosi 1.278.400 zł.

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw - limit środków dotacji na 2010 rok wynosi 1.057.024 zł.

Termin naboru wniosków do wskazanych konkursów rozpoczyna się 8 lutego 2010 roku i potwa przez miesiąc. Szczególowe informacje o konkursach zostaną ogłoszone w chwili zatwierdzenia ich przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zasady i kryteria oceny nie zmieniają się.

W sytuacji niewykorzystania limitu środków dotacji 2010 roku na małe projekty zostanie ogłoszony jeszcze jeden konkurs na nabór wniosków małych projektów w III kwartale 2010 roku.

S.Pańczuk