Nowe wnioski aplikacyjne LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Opracowano dwa nowe wnioski aplikacyjne na dofinansowanie zadań realizowanych przez LGD Kanału Elbląskiego, związanych ze szlakami rowerowymi.

12 stycznia 2010 roku złożono wniosek aplikacyjny do Euroregionu Bałtyk pn. "Rowerem po Europie" dotyczący wspólnej promocji Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1 oraz lokalnych i regionalnych szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Wartość zadania wynosi 32.503 EURO. Partnerami w projektcie są LAG Flaming-Havel w Niemczech i PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu.

11 stycznia 2010 roku złożono wniosek aplikacyjny do Ministra Sportu i Turystyki  pn. "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" dotyczących uzupełnienia, dokończenia i znakowania nowych szlaków rowerowych. Wartość zadania wynosi 111.213 złotych. Partnerami w projekcie są PTTK Oddzialł Ziemi Elbląskiej w Elbłągu oraz Wójtowie Gminy Elbląg, Markusy i Iława.

S.Pańczuk