1% dla organizacji pożytku publicznego

Utworzono .

Podaruj 1% organizacji pożytku publicznego (OPP).

Status OPP posiadamy od 2 kwietnia 2007 roku.
Od początku działalności uzyskaliśmy 1.809,10 zł 1% odpisu od podatków, w tym z podatku 2006 roku – 224,80 zł, z 2007 roku – 726,50 zł, z 2008 r. – 857,80 zł.

Nasz główny cel OPP to znakowanie i promocja 495,4 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Wystarczy nas wskazać w rocznym zeznaniu podatkowym, a Urząd Skarbowy przekaże  na nasze konto 1% należnego podatku za 2009 rok.
Nasze dane:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40
KRS: 0000251035

S.Pańczuk

Przebieg_szlaków_oznakowanych_i_wytyczonych_-_skrót_2