Ogólnopolski Konkurs Grantowy - Równać Szanse 2010

Utworzono .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 50 000 zł na projekty trwające 18 miesięcy (rozpoczynające się 1 czerwca 2010 r. i kończące 30 listopada 2011 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2010 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

S.Pańczuk