Termin naboru wniosków w LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania w Elblągu w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:

1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs nr 1 LGD KE/1/MK/2010),

2. „Odnowa i rozwój wsi” (konkurs nr 2 LGD KE/2/OW/2010),

3. oraz dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty (konkurs nr 2 LGD KE/2/MP/2010).

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 15 lutego do 12 marca 2010 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2010 r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbęd-nych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl
w zakładce KONKURSY,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.sporol.warmia.mazury.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25 i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, a dla naboru dotyczącego „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

IV. Limit dostępnych środków wynosi w naborze w zakresie:

1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 1 057 024,00 złotych,

2. „Odnowy i rozwoju wsi” – 2 190 000,00 złotych,

3. Małych Projektów – 1 278 400,00 złotych.

 

VI. Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu – tel./fax (55)239-49-61, tel. (55)643-58-45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalną Grupę Działania.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.