Nabór wniosków Małe projekty

Utworzono .

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podaje do publicznej wiadomości informację  o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Konkurs Nr 2 LGD KE/2/MP/2010.

1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 15 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2010 r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:
4.1.    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
4.2.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
4.3.    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz
z formularzem „Oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
4.4.    Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR,
dostępne będą:
    w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
    w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
– ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – http://www.warmia.mazury.pl/,
    na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl w zakładce KONKURSY.

5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na rok 2010 wynosi
1 278 400,00 zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Konkurs_Nr_2_LGD_KE-2-MP-2010

2.WoPP-1_413_Konkurs_Nr_2_LGD_KE_2-MP-2010_edyt

3._Wykaz_dokumentow_niezbednych_do_oceny_operacji_Konkurs__Nr_2_LGD_KE-2-MP-2010

4._Oświadczenie_do_oceny_operacji_Konkurs_Nr_2_LGD_KE-2-MP-2010

5._Kryteria_wyboru_operacji_Konkurs_Nr_2__LGD_KE-2-MP-2010

IW-1_413_MP_2_z_zaakcept