III Forum LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

W dniach 15-16 lutego 2010 roku odbędzie się trzecie Forum LGD Warmii i Mazur organizowne przez LGD Brama Mazurskiej Krainy w Nidzicy. Tematem przewodnim jest autoprezentacja i prezentacja oraz informator o LGD Warmii i Mazur. Każda LGD może zgłosić po 2 przedstawicieli. Czekamy na ochotnika,  członka LGD Kanału Elbląskiego, do udziału w III Forum LGD Warmii i Mazur. Zgłoszenie proszę kierować do Pani Jolanty Gadomskiej tel. 0-55 643-58-45, wiceprezesa LGD i kierownika Biura.

S.Pańczuk