Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn z POKL - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn z POKL

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_kapitalludzki_pl.jpgW dniu 3 marca 2010 roku w godzinach od 9-16 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w POKL.

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, szczególnie istotne w ramach Programu Kapitał Ludzki, polegać powinno przede wszystkim na zapewnieniu, aby wszystkie działania i inicjatywy, w sposób pełny oraz aktywny, na wszystkich etapach realizacji uwzględniały swój wpływ odpowiednio na sytuację kobiet i mężczyzn.

W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równości szans w projektach, Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL. Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, która zawiera pytania, czy wniosek o dofinansowanie spełnia minimalne wymagania w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. W Karcie Oceny Merytorycznej zasada równości szans zostanie wyodrębniona z polityk horyzontalnych.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów złożone w odpowiedzi na ogłoszone konkursy po dniu 1 kwietnia 2009 r., muszą spełnić standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, konieczność uzyskania w roku 2010 dwóch pozytywnych odpowiedzi, na pytania, dotyczące powyższego standardu.

Szkolenie poprowadzi Dagmara Bielawska - trener oraz doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS

Więcej informacji nt szkolenia uzyskać można w punkcie informacyjnym Ośrodka tel 055 642 18 85

Zapraszamy....

Uwaga: Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem - bedzie ono potwierdzane przez organizatora.

Prosimy o dodatkową informację w przypadku gdy:

* sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
* preferowane są posiłki wegeteriańskie

PROGRAM SZKOLENIA

„Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Projektach POKL”

Szkolenie:    03.03.2010

Trener:         Dagmara Bielawska

Miejsce:         ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17

09.00 - 09.30    Wprowadzenie

* Powitanie uczestników
* Przedstawienie celów szkolenia
* Zebranie oczekiwań uczestników
* Prezentacja programu szkolenia
* Wprowadzenie zasad współpracy

09.30 - 10.30    Standard Minimum

* Elementy projektu i wniosku o dofinansowanie
* Omówienie pytań i wyjątków Standardu Minimum
* Interpretacja i plany Instytucji Zarządzającej

10.30 -10.45     Przerwa kawowa

10.45 -11.45     Kontekst zasady równości szans kobiet i mężczyzn

* Wprowadzenie pojęcia płci biologicznej (sex) i kulturowej (gender)
* Gender mainstreaming
* Stereotypy płci
* Łańcuch dyskryminacji
* Poziomy dyskryminacji

11.45 -13.00     Obszary dyskryminacji ze względu na płeć

* Lektura tekstów
* Prezentacja grup
* Omówienie obszarów w kontekście barier równości i diagnozy POKL;

13.00 -13.15     Przerwa kawowa

13.15 -14.45     Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn

* Praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL – Analiza 4 kroki, działania, rezultaty
* Równościowe zarządzanie projektem

14.45 -14.45     Przerwa kawowa

14.45-16.00

* Prezentacja dobrych praktyk w zakresie polityki równości
* Prezentacja filmu
* Dyskusja

16.00     Obiad, zakończenie szkolenia

Miejsce szkolenia:         ESWIP
Godzina rozpoczęcia:    09:00
Czas trwania (h):         8h
Nazwisko wykładowcy:  Dagmara Bielawska