Dotacja Ministra na znakowanie szlaków rowerowych

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00300_small.jpg Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej przyznał dotację w wysokości 77.335 zł na znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Wartość zadania ogółem wynosi 111.213 zł. Pozwoli to na dokończenie rozpoczętych w 2006 roku prac na szlakach rowerowych.  Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w partnerstwie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Gminą Elbląg, Gminą Iława, Gminą Kisielice i Gminą Markusy. Czas realizacji projektu określono od 15 marca 2010 roku do 31 października  2010 roku.

Projekt dotyczy 495,5 km szlaków rowerowych biegnących przez obszar 13 gmin umownej Krainy Kanału Elbląskiego, leżących wokół szlaków wodnych Kanału Elbląskiego, w tym obejmuje następujące działania:

1. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania 376,7 km szlaków rowerowych znakami malowanymi na drzewach lub słupach, znakami metalowymi, drogowskazami i tablicami informacyjnymi.

2. Uzupełnienie ciągłości oznakowania szlaków rowerowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich, zgodnie z opracowaną dokumentacją organizacji ruchu.

3. Oznakowanie 118,8 km nowych szlaków rowerowych, dopełniających koncepcję przebiegu szlaków rowerowych wg filozofii znakowania "rybiego kręgoslupa i ości", w tym:

3.1. Oznakowanie 49,6 km niebieskiego szlaku rowerowego wokół jeziora Druzno z Komorowa Żuławskiego do Raczek Elbląskich.

3.2. Oznakowanie 7,1 km czarnego szlaku rowerowego, lączącego niebieski szlak ze szlakiem zielonym, biegnącym wzdłuż Kanału Elbląskiego i pochylni.

3.3. Oznakowanie 35,9 km czerwonego szlaku rowerowego z Iławy do Kisielic, będącego przedłużeniem szlaku czerwonego z Jezierzyc do Iławy.

3.4. Oznakowanie 26,2 km niebieskiego szlaku rowerowego z Kisielic wokół Jeziora Goryńskiego i Trupel do Trupla.

Łącznie zostanie zakupionych 542 znaki typu R-1, 124 znaków typu R-3, 146 lic znaków R-1, 33 znaki i tablice informacyjne, 383 słupy stalowe i 88 słupów drewnianych oraz pomalowanych 251 znaków na drzewach lub słupach, a także odnowionych 50,6 km szlaku zielonego.

Dotychczasowe prace wytyczania, znakowania, konserwacji i ewidencjonowania szlaków rowerowych były finansowane w ramach dotacji i zakupów: w Schemacie II Programu Pilotażowego LEADER+ - 78.567,48 zł, dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 52.000 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 10.280 zł, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie - 6.100 zł, Samorządów Gmin - 12.469,56 zł: Gronowa Elbląskiego, Iławy, Kisielic, Markus, Miłomłyna, Pasłęka i Zalewa oraz środków Stowarzyszenia, głównie pracy wolontariuszy LGD i PTTK o wartości 33.455,58 zł.

Uzyskana dotacja Ministra Sportu i Turystyki pozwoli dokończyć proces kompleksowego oznakowania wytyczonych 495,5 km szlaków rowerowych, a w rezultacie  połączyć szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego ze szlakami międzynarodowymi i ponadregionalnymi w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz przygotować szlaki do promocji i tworzenia produktu turystycznego wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1.

S.Pańczuk