Posiedzenie Zarządu, WZC i szkolenie z odnowy wsi

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_wz_10.04.2007_3.jpgZapraszam członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu i zaproszonych gości na XVIII posiedzenie Zarządu, IX posiedzenie Walnego Zebrania Członków oraz szkolenie z ramach działania "Odnowa wsi" poprzez oś 4. LEADER, które odbędą się w Elblągu w Sali Staromiejskiej przy ul. Św. Ducha 3/4: Zarząd od godz. 9:45, WZC od godz. 10:00, szkolenie od godz. 11:00 do 16:00.

W załącznikach zamieszczam protokół z XXVII posiedzenia Zarządu i porządek obrad XXVIII posiedzenia Zarządu oraz przypomnienie porządku obrad IX posiedzenia Walnego Zebrania Członków, kończącego I kadencję  organów LGD, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W trakcie WZC odbędą się wybory nowych organów LGD na II kadencję 2010-2013. Kadencja Rady ds. wyboru operacji trwa od 18 grudnia 2009 roku do 17 grudnia 2012 roku. W trakcie Walnego Zebrania Członków odbędą się wybory uzupełniające do Rady.


3__Protokół_Nr_XXVII-1-2010_z_posiedzenia_Zarządu_11_02_20…

4__Porzadek_obrad_XXVIII-2-2010_posiedzenia_Zarzadu_26_02_…

2__Porządek_Obrad_IX_Walnego_Zebrania_Czlonków_02_2010_rok…

S. Pańczuk