Wyniki obrad Zarządu i Walnego Zebrania Członków LGD

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_ix_wzc_26.02.2010_2.jpgObrady XXVIII posiedzenia Zarządu 26 lutego 2010 roku zaowocowały przyjęciem w poczet członków LGD Piotra Szczepkowskiego, reprezentującego Gminę Pasłęk - członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz wnioskiem dotyczącym zmian w porządku obrad IX Walnego Zebrania Członków.

Podczas IX Walnego Zebrania Członków LGD kanału Elbląskiego 26 lutego 2010 roku podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego i  merytorycznego za 2009 rok, informacji o realizacji Programu LEADER w latach 2006-2010, udzielono absolutorium Zarządowi za 2009 rok i udzielono upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych, przyjęto zmiany statutu i jego tekst jednolity oraz plan pracy i plan finansowy na 2010 rok. Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną II kadencji oraz 2 nowych członków Rady.

W skład Zarządu II kadencji weszli:
Prezes - Stanisława Pańczuk - sektor społeczny
Wiceprezes - Jolanta Gadomska - sektor społeczny
Wiceprezes - Krzysztof Harmaciński - sektor publiczny
Skarbnik - Jan Puzio - sektor społeczny
Członek - Roman Giziński - sektor publiczny
Członek - Zofia Stachyra - sektor społeczny

W skład Komisji Rewizyjnej II kadencji weszli:
Przewodniczący - Wacław Wielesik - sektor publiczny
Członek - Włodzimierz Żuk - sektor gospodarczy
Członek - Bożena Łysy - sektor społeczny

Członkami Rady I kadencji w wyborach uzupełniających zostali:
Jadwiga Michalczyk - sektor gospodarczy - Gmina Miłomłyn
Jan Sadowski - sektor publiczny - Gmina Susz 

Nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD II kadencji rozpoczynają swoją działalność z dniem 10 kwietnia 2010 roku.

Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Andrzej Brach - przewodniczący, Halina Cieśla i Halina Chabowska - Pędrak - członkinie. Obrady Walnego Zebrania prowadził Tomasz Koprowiak - Przewodniczący Walnego Zebrania Członków. Rolę Sekretarza pełnił Roman Kogut.

Dziękuję członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej I kadencji za owocną pracę i wkład w rozwój LGD, gratuluję wybranym, życzę owocnej pracy i wytrwałości w realizacji przyjętych zadań i celów. 

S.Pańczuk

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00029.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00035.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00045.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00105.jpg