Dobre praktyki EFS

Utworzono .

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_kapitalludzki_pl.jpg Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska 1 marca 2010 r. ogłosiła IV edycję konkursu „Dobre praktyki EFS 2010” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem „Dobrych praktyk EFS 2010” jest  pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie.

Ideą konkursu jest promowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Prezentacja wyników konkursu przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęci   potencjalnych beneficjentów do sięgania po dostępne środki w ramach EFS i realizowania projektów, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
W tym roku w ramach konkursu zostanie zwrócona szczególna uwaga na zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych przez projektodawców z zakresu zasady równości szans płci w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Wszyscy projektodawcy, którzy zechcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o przesłanie opisów realizowanych projektów wraz z dodatkowymi materiałami, w tym materiałami multimedialnymi oraz innymi materiałami wypracowanymi w ramach projektów do 30 kwietnia 2010 r.

Wszystkie nagrodzone projekty – tzw. „Dobre praktyki EFS”, zostaną uhonorowane tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Przyznanie powyższego tytułu będzie wiązało się także z przekazaniem  laureatom specjalnie w tym celu wykonanych statuetek. Projekty również zostaną  zaprezentowane na stronie internetowej www.efs.gov.pl

 

ESWIP w Elblągu