Nabory wniosków w LGD - do 12 marca 2010 roku

Utworzono .

prow.pngSAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015  za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Informacje o konkursach naboru wniosków w ramach działań:

Nr 2 LGD KE_2_OW_2010 - Odnowa i Rozwój wsi

Nr 2 LGD KE 2_MP_2010 - małe projekty

Nr 1 LGD KE 1_MK_2010 - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

znajdują się w zakładce KONKURSY
1. Terminy składania wniosków we wszystkich konkursach:

Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 15 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2010 r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3. Tryb składania wniosków:


Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4. Miejsce udostępnienia dokumentów:

1.Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
2.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
3.Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem „Oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
4.Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR,

dostępne będą:

* w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
* w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
– ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
* na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego – http://www.warmia.mazury.pl/,
* na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl w zakładce KONKURSY.

5. Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

- ODNOWA I ROZWÓJ WSI na 2010 rok wynosi 2.190.000

- MAŁE PROJEKTY na 2010 rok wynosi 1.278.400

- TWORZENIE I ROZWÓJ  MIKROPRZEDSIĘBIORSTW na 2010 rok wynosi 1.057.024 zł.

6. Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

S.Pańczuk