LEADER szansą rozwoju polskiej wsi

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgSzanowni Państwo
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczyna pierwszą edycję studiów podyplomowych: "Leader szansą rozwoju polskiej wsi", przeznaczonych dla członków władz i pracowników lokalnych grup działania (LGD) oraz dla pracowników urzędów marszałkowskich i oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 Oś IV Leader, a także dla doradców wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawicieli samorządów gmin.

Oferta Studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy społecznie i/lub zawodowo związani są z wdrażaniem podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich i wyrażają gotowość poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, mechanizmów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zarządzania organizacją i realizacją planu strategicznego.

Studia trwają dwa semestry (łącznie 220 godzin). Koszt studiów 3200,00 zł (po 1600,00 zł za każdy semestr.) Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i seminarium w systemie niestacjonarnym. Podstawą zaliczenia semestru jest egzamin testowy na zakończenie każdego semestru. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a następnie jej obroną przed komisją egzaminacyjną.

Po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na świadectwie wyszczególnione są przedmioty zgodnie z programem studiów.

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych: "Leader szansą rozwoju polskiej wsi" trwa do 31.03.2010 r. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1 sala 17.

Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie http://www.cdr.gov.pl/krakow/studia/.
--
Załączam pozdrowienia

Maria Szaszkiewicz
/Starszy Specjalista/ Zespół Promocji i Wydawnictw/
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
tel. /+48/ 12 4240502
www.cdr.gov.pl/krakow