Wyniki oceny wniosków przez Radę LGD KE

Utworzono .

prow.png25 marca 2010 roku odbyło się szkolenie i posiedzenie Rady LGD Kanału Elbląskiego. W ramach szkolenia przedstawiono film o funduszach europejskich zrealizowany przez TVP Szczecin 12 stycznia 2010 roku na terenie LGD Kanału Elbląskiego i partnerskiego LAG Flaming-Havel w Niemczech. Zaprezentowano Lokalną Strategię Rozwoju i kryteria oceny operacji. Szkolenie przeprowadziła Jolanta Gadomska Wiceprezes Stowarzyszenia.

Rada dokonała oceny 50 wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursach "odnowy wsi", "małych projektów" i "tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw". Listy rankingowe wniosków po ocenie Rady zamieszczam pod "więcej".

W ramach "odnowy wsi" lista rankingowa zawiera 11 operacji na kwotę wnioskowanej dotacji 2.189.736,00 zł. Niewykorzystany limit 2010 roku wynosi 264,00 zł. Łączny limit dotacji w ramach "odnowy wsi" do 2012 roku wynosi 1.081.915,15 zł.

 

W ramach "małych projektów" lista rankingowa zawiera 35 operacji na kwotę wnioskowanej dotacji 595.831,21 zł. Niewykorzystany limit w 2010 roku wynosi 682.568,79 zł. Łączny limit dotacji w ramach "małych projektów" do 2013 roku wynosi 2.141.132,77 zł.

W ramach "tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" lista rankingowa" zawiera 4 operacje na wnioskowaną kwotę dotacji 784.672,00 zł. Niewykorzystany limit wynosi 272.352,00 zł. Nie przewidywany jest już konkurs w tym działaniu.

O przeznaczeniu niewykorzystanych limitów dotacji zdecyduje Walne Zebranie Członków podczas najbliższego posiedzenia.

Gościem szkolenia i posiedzenia Rady LGD był Pan Jacek Kudła z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Lista_rankingowa_wnioskow_konkurs_Nr_2-MP-2010

Lista_rankingowa_wnioskow_konkurs_Nr_2-OW-2010

Lista_rankingowa_wnioskow_konkurs_Nr_1-MK-2010

S.Pańczuk