Zaproszenie na XXIX posiedzenie Zarządu

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00035.jpgZapraszam na XXIX wspólne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu I i II kadencji, które odbędzie się 7 maja 2010 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, w godz. 13:30- 15:30.

PORZĄDEK  OBRAD:
1. Otwarcie, cel posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXIX posiedzenia Zarządu.
4. Podziękowanie za pracę członkom Zarządu I kadencji.
5. Dyskusja w sprawie:
5.1. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia w 2010 roku.
5.2. Wysokość składek członkowskich i ich płatności.
5.3. Zadania do realizacji w 2010 roku w ramach funkcjonowania LGD.
5.4. Scenariusz filmu o obszarze LSR i LGD.
5.5. Przewodnik po szlakach rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
5.6. Elektroniczna mapa szlaków rowerowych.
5.7. Spływ kajakowy.
5.8. Rajd rowerowy.
5.9. Znakowanie szlaków rowerowych.
5.10. Wniosek na funkcjonowanie LGD w latach 2011 – 2015: planowanie zadań i ich finansowanie.
5.11. Przygotowanie projektówy współpracy w 2011 roku.
5.11. Zmiana LSR (w tym harmonogramu konkursów w ramach osi IV PROW na lata 2007 – 2013).
5.12. Projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
5.13. Prenumerata „Wiadomości Turystycznych”.
5.14. Planowany porządek obrad X Walnego Zebrania Członków.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu