Z dziejów Weklic Informator o Weklicach i Gminie Elbląg

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_10._z_dziejw_weklic_1.jpg Najstarsze archeologicznie uchwytne ślady działalności ludzkiej w okolicach Weklic pochodzą z epoki neolitu (około 5400-2200/2100 lat p.n.e.). Pojawiło się wówczas na tych terenach ustabilizowane osadnictwo z rozwiniętą gospodarką rolno-hodowlaną. Z tego okresu odnaleziono bardzo cenne zabytki jak brązowa siekierka, brązowy naszyjnik. Najlepiej rozpoznaną archeologicznie epoką jest okres wpływów rzymskich od I wieku n.e. do schyłku Cesarstwa Rzymskiego do około 375 roku n.e. W Weklicach znajduje się jedno z największych i najważniejszych cmentarzysk z tego okresu. Zabytki archeologiczne z Weklic zebrano w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu. Wystawa nosi nazwę "Księżniczka Gocka z Weklic", ale zawiera nie tylko ozdoby kobiece. W zbiorach znajduje się m.in. rondel, czerpak i cedzidło oraz szklane pucharki do wina.

"Z dziejów Weklic" to informator o Weklicach i Gminie Elbląg. Oprócz  pradziejów opisuje współczesne Weklice, zabytki i przyrodę gminy, najniżej położony punkt w Polsce w Raczkach Elbląskich (-1,8 m p.p.m.) oraz informacje praktyczne z punktu widzenia turysty.

Poniżej zamieszczam tekst informatora o Weklicach i Gminie Elbląg wydanego razem z ulotką o tym samym tytule w 2008 roku przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu. Informator "Z dziejów Weklic" został zaprezentowany, łącznie z elemetami wystawy "Księżniczka Gocka z Weklic"  podczas festynu archeologicznego w Weklicach 16 czerwca 2007 roku.

Z_dziejów_Weklic_Elbląg_2008__1_

S.Pańczuk