Decyzje I posiedzenia Zarządu II kadencji

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00035.jpgPodczas I posiedzenia Zarządu LGD II kadencji przyjęto informację o sytuacji finansowej LGD, w tym płatności składek członkowskich, podjęto decyzje dotyczące zadań do realizacji w 2010 roku w ramach funkcjonowania LGD, w tym:

 • opracowano scenariusz filmu o obszarze LSR i LGD Kanału Elbląskiego.
 • zgodzono się z koncepcją przewodnika po szlakach rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
 • zdecydowano o wyborze wykonawcy elektronicznej mapy szlaków rowerowych.
 • zaakceptowano program spływu kajakowego, który jest planowany na 18-20 czerwca 2010 roku z Elbląga do Miłomłyna.
 • przyjęto datę rajdu gwiaździstego po drogach i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego - 12 września 2010 roku do Markus.
 • wyrażono zgodę na remont pomieszczeń biurowych LGD i wybrano wykonawcę.
 • zatwierdzono sposób weryfikacji lokalnej strategii rozwoju.
 • zrezygnowano z udziału LGD Kanału Elbląskiego w targach i wystawach w 2010 roku.
 • przyjęto pomysły projektów EFS i zdecydowano o wyborze osoby na staż w LGD.
 • dokonano wyboru wykonawcy znaków i słupów na szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego i konieczność uzyskania wsparcia Gmin na zakup oznakowania, jako wkład własny w projekt.

 

Ponadto omówiono wniosek na funkcjonowanie LGD w latach 2011 – 2015, planowanie zadań i ich  finansowanie. zaproponowano, aby oprócz przyjętych w LSR zadań wprowadzić nowe, w tym organizację maratonu wrotkarskiego, dodruki map, aktualizację interaktywnej mapy turystycznej, pozyskiwanie środków na opracowanie wirtualnego przewodnika po szlakach rowerowych.

 

W ramach przygotowań do realizacji projektów współpracy w 2011 roku, zdecydowano, że jesienny Festiwal LGD Warmii i Mazur, który ma organizować LGD Kanału Elbląskiego zostanie poświęcony wypracowaniu wspólnych projektów współpracy związanych z tworzeniem katalogu gospodarstw agroturystycznych i promocji szlaków rowerowych.

Przyjęto założenia porządku obrad X Walnego Zebrania w październiku 2010 roku w Iławie, w tym:

 • zakres zmian LSR, w tym harmonogramu konkursów w ramach osi IV PROW na lata 2007 – 2013 oraz kryteriów oceny operacji.
 • zakres zmian statutu, w tym rezygnacja z zapisów o możliwości korzystania z prowadzenia działalności gospodarczej, ponownych zmian klasyfikacji EKD działalności nieodpłatnej i odpłatnej LGD, zaciągania zobowiązań finansowych.
 • przyjęcia wniosku na funkcjonowanie LGD w Latach 2011-2015.

Ponadto poinformowano o projekcie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).  Nie wyrażono zgodny na prenumeratę „Wiadomości Turystycznych”, a jedynie na zamieszczenie ogłoszenia o spływie kajakowym.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 7 osób, w tym 5 członków Zarządu.

S.Pańczuk