Godni naśladowania

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg Rozejrzyj się wokół i wskaż nam tych ludzi i te ich inicjatywy, które mogą być wzorem dla innych. Pozytywne postawy, dobra energia, szlachetne cele – to musi być godne naśladowania. Termin zgłaszania kandydatur do 31 maja 2010 roku. 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VII edycję konkursu „Godni Naśladowania” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W tym roku oceniane są działania w 5 kategoriach:
1. Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych
2. Najlepsza inicjatywa samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Najlepsza inicjatywa reprezentacji sektora pozarządowego (Rady, Sieci itp.)
4. Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej na rzecz osób starszych
5. Animator społeczny – to nowa kategoria konkursu,  której organizatorem jest Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD" i Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Elblągu, Ełku i Olsztynie.

W nowej kategorii – na animatora społecznego - nagradzamy animatorów społecznych, czyli osoby, które:
- pobudzają aktywność osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych
- ożywiają społeczność lokalną, inicjując różnego rodzaju działania
- pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra. 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny projektów i wnioski zgłoszeniowe zawarte są w regulaminie konkursu.
Informacje o konkursie na stronach internetowych  ww.wim.ngo.pl, www.eswip.pl, www.herold.org.pl i stronie RADY www.ropwwm.org.pl i strony FOSY.
S.P.