Posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00024.jpgNa 22 czerwca 2010 roku w zaplanowano kolejne posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego.  Przedmiotem obrad będzie projekt współpracy dotyczący tworzenia sieci szlaków rowerowych oraz planowane nowe zadania w lokalnej strategii rozwoju Kanału Elbląskiego.

Zapadną także decyzje dotyczące wykonawcy filmu o lokalnej grupie działania i lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego oraz mapy interaktywnej. Dokonany zostanie również wybór źródła finansowania rajdu gwiaździstego planowanego na wrzesień 2010 roku.

Porządek obrad:
1. Konsultacje projektu współpracy dotyczącego tworzenia sieci szlaków rowerowych "SZLAK".
2.  Wyniki wiosennego przeglądu i konserwacji szlaków rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego.
3. Postępy w realizacji zadania "Znakowanie szlaków rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego" finansowego z dotacji Ministra Sportu i Turystyki.
4. Prezentacja projektów złożonych do finansowania z EFS.
5. Przygotowania do wprowadzenia nowych zadań w lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego.
6. Zatwierdzenie scenariusza filmu o LGD i LSR.
8. Decyzja o źródle finansowania rajdu gwiaździstego 12 września 2010 roku w Markusach.
7. Wolne głosy i wnioski.

S.Pańczuk