Wdrażanie LSR poprzez oś IV LEADER

Utworzono .

prow.pngNa dzień 31 maja 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał 30 umów z beneficjentami, którzy za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania złożyli wnioski w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Liczba zawartych umów jednoznacznie wskazuje na sprawną pracę zarówno Biura LGD, jak i Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w czerwcowym wydaniu miesięcznika „PROWieści” (wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na dzień 31 maja 2010 r. w całym kraju zawarte były w ramach tego działania 193 umowy.  30 – jest więc liczbą imponującą na tle danych krajowych (15% umów w Polsce to umowy zawarte z naszymi beneficjentami). Nikt jednak nie spoczywa na laurach. Na chwilę obecną Samorząd Województwa zawarł już kolejnych 8 umów, a 46 wniosków z konkursów tegorocznych jest w ocenie merytorycznej i wszyscy dzielnie walczą z koniecznymi poprawkami. Oby tak dalej!

Kolejny konkurs w ramach tzw. "Małych projektów" planowany jest na IV kwartał 2010 roku.

J. Gadomska