Znakowanie szlaków rowerowych

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_czerwony_r-1.jpgW maju 2010 roku dokonano przeglądu oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, a od czerwca 2010 roku rozpoczęła się konserwacja i naprawy w oznakowaniu ponad 50 km zielonego szlaku rowerowego biegnącego z Iławy do Elbląga. Obecnie trwają prace znakarskie na niebieskim szlaku rowerowym "Wokół Jeziora Drużno" i czarnym łącznikowym z Węziny do pochylni Jelenie polegające na malowaniu znaków na drzewach. Z początkiem sierpnia rozpoczynają się prace znakarskie na pozostałych szlakach rowerowych, którymi opiekuje się LGD Kanału Elbląskiego, tj.:

  • żółtym z Elbląga do Gorynia - 130,9 km;
  • zielonym z Elbląga do Iławy - 136,6 km;
  • niebieskim z Zalewa do Iławy - 68,5 km;
  • czerwonym  z Jezierzyc do Kisielic - 59,9 km;
  • niebieskim Wokół Jeziora Drużno - 45,8 km;
  • niebieskim w Krainie Wiatraków - 26,1 km;
  • czarnym z Pasłęka do Oleśnicy - 7,4 km
  • czarnym z Węziny do pochylni Jelenie - 7,1 km

Prace znakarskie obejmują zawieszenie 700 znaków rowerowych, drogowskazów i tablic informacyjnych z rysunkiem mapowym szlaków rowerowych, posadowienie 383 słupów ocynkowanych i 88 słupów drewnianych ze 146 tabliczkami z licami znaków oraz malowanie znaków na drzewach na 169,6 km szlaków.

Zadanie znakowanie "Szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" jest finansowane z dotacji Ministra Sportu i Turystyki, dotacji samorządów: gmin Kisielice i Rychliki oraz zakupów gminy Elbląg.

Promocja nowych szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego odbędzie się 12 września 2010 roku podczas rajdu rowerowego "Wokół Jeziora Drużno", kończącego się w Markusach  podczas gminnych dożynek oraz za pośrednictwem opracowywanego przewodnika "Szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego", którego wydanie planowane jest na grudzień 2010 roku.

Zadania promocyjne szlaków rowerowych finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: funkcjonowanie LGD w 2010 roku.


S.Pańczuk