Szkolenie z zakresu projektów współpracy

Utworzono .

ksow.png W dniach 23-24 sierpnia 2010 roku w Olsztynie odbędzie się szkolenie nt. projektów współpracy. W szkoleniu z LGD Kanału Elbląskiego bierze udział 3 osoby. Uzgodniony i opracowany wniosek aplikacyjny w ramach działania "projekty współpracy" przez 5 LGD, dotyczy wytyczania i znakowania szlaków rowerowych oraz ich wspólnej promocji. Koordynatorem projektu jest LGD Kanał Elbląski.

W ramach projektu założono wytyczenie ponad 300 km szlaków rowerowych, w tym przez LGD Kanał Elbląski 40 km w kierunku północnym, zachodnim, południowym i wschodnim.

Przewidziano także opracowanie i wydanie katalogu bazy noclegowo - gastronomicznej przy szlakach rowerowych.

Projekt ma się rozpocząć 15 września 2010 roku, a zakończyć 30 czerwca 2011 roku.

Kolejny etap i kolejny wniosek aplikacyjny będzie dotyczył znakowania wytyczonych tras i promocji w postaci map i przewodników oraz rajdów rowerowych.

S.P.