Równać szanse 2010

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg Do zdobycia na realizację projektu w kolejnej edycji programu jest 7000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:

*      umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron
*      umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie
*      umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych
*      umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

O dotacje mogą ubiegać się:

*      organizacje pozarządowe
*      domy kultury
*      biblioteki gminne
*      nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.
Każdy z beneficjentów, którego projekt zakwalifikuje się do dofinansowania może otrzymać do 7000 zł.

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 X 2010 r.). Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców. O dotacje nie mogą ubiegać się także szkoły.

Projekty, kóre otrzymają dofinansowanie powinny być skierowane do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wnioski można rejestrować do 12 października 2010 r. Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl .

Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

 

źródło: www.rownacszanse.pl

S.P.