Posiedzienie Zarządu LGD

Utworzono .

leader2.png

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu 28 września 2010 roku w Elblągu, sala Nr 10, ul. Komeńskiego 40, godz. 10:30 – 12:00.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    Otwarcie, cel posiedzenia Zarządu.
2.    Przyjęcie protokołu z II-II-4/2010 posiedzenia Zarządu z 22 czerwca 2010 roku.
3.    Przyjęcie wniosków i porządku obrad III-II-2-2010 posiedzenia Zarządu.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie między posiedzeniami Zarządu, tj.:
4.1.    Jesiennego przeglądu szlaków rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego – wyniki i wnioski.
4.2.    "Znakowanie szlaków rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego" – odbioru prac i rozliczenia.
4.3.    Projektu złożonego do finansowania z EFS.
4.4.    Scenariusza filmu o LGD i LSR „Łączy Nas Kanał Elbląski” - zatwierdzenie.

4.5.    Wniosku aplikacyjnego w ramach projektu współpracy – SZLAK.
4.6.    Rajdu gwiaździstego z 12 września 2010 roku w Markusach.
4.7.    Wizyty studyjnej Lokalnej Grupy Działania - „Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – 17-18-19 września 2010 roku.
5.    Przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
6.    Dyskusja i decyzje w sprawie:    
6.1.    Terminu ogłoszenia trzeciego konkursu tzw. „małych projektów”.
6.2.    Terminu rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie współpracy dotyczącym tworzenia sieci szlaków rowerowych "SZLAK" (Szlakami Zwiedzaj Lokalne Atrakcje Kraju).
6.3.    Wniosku aplikacyjnego w ramach „Funkcjonowania LGD w latach 2011-2013”.
6.4.    Zakresu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015
6.5.    Projektu zmian statutu LGD.
6.6.    Terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania Elblągu.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zamknięcie posiedzenia.

S.Panczuk