Święty Gaj - niezagospodarowany potencjał

Utworzono .

altMłodzi mieszkańcy Świętego Gaju szukają pomysłów i sposobów na rozwój turystyczny swojej miejscowości.  W maju 2010 roku powołali stowarzyszenie, opracowują Plan Odnowy Miejscowości, szukają nowych pomysłów, partnerów i sojuszników rozwoju. Dlatego też na spotkanie 24 września 2010 roku, służące powołaniu partnerstwa na rzecz rozwoju Świętego Gaju zaprosili wójta Gminy Rychliki, starostę elbląskiego, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, dyrektora Oddziału Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu, dziekana Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, prezesa LGD Kanał Elbląski i Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych w Elblągu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Bągardzie oraz prof. Janusza Hochleitnera, jako osobę prywatną, ale związaną ze Świętym Gajem. Zaproszeni lub ich przedstawiciele przybyli na spotkanie.

 

Niezagospodarowany potencjał Świętego Gaju, to m.in. hipotezy o miejscu śmierci Świętego Wojciecha, patrona Europy, tzw. "pomosty bągardzkie", grodzisko Cholin, Sanktuarium Świętego Wojciecha jako miejsce pielgrzymkowe, drewniany dom podcieniowy, Dom Pielgrzyma, oznakowane szlaki rowerowe i piesze, lokalizacja na szlaku bursztynowym.

 

Zgłaszane pomysły na ożywienie turystyczne to m.in. promocja miejsca, tworzenie filii muzeum, tworzenie muzeum etnograficznego, rajdy rowerowo-piesze, zwiększona aktywność pielgrzymkowa, odbudowa domu podcieniowego.

Pomocą w realizacji i sfinansowaniu pomysłów na rozwój turystyczny Świętego Gaju ma być partnerstwo. Jego zawarcie ma być przypięczotowane podpisami podczas konferencji naukowej o Świętym Gaju, która odbędzie się 14 października 2010 roku w Elblągu. Konferencję organizuje stowarzyszenie ze Świętego Gaju i Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Elblągu.

S.Pańczuk