Zmiana formularza wniosku tzw. małych projektów

Utworzono .

leader2.pngUległ zmianie formularz wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale nie przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz kryteria oceny operacji LGD Kanału Elbląskiego zawarte w LSR, a wynikające ze zmian przepisów prawa.

Formularz wniosku i instrukcja do niego są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod linkiem:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-483be0a922480-4408.htm

LGD KE zgłosiła do Zarządu Województwa  Warmińsko-Mazurskiego gotowość naboru wniosków tzw. "małych projektów" od 8 listopada 2010 roku do 3 grudnia 2010 roku.

Z chwilą ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa, na naszej stronie internetowej, zamieszczony zostanie komplet dokumentów konkursowych.

S.Pańczuk