Otwórzmy się na wschód

Utworzono .

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, ogłosiła konkurs grantowy związany z programem "Przemiany w Regionie" - RITA. Założeniem konkursu jest wsparcie projektów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń jakie nabyła Polska w okresie transformacji. Nacisk kładziony jest na tematykę związaną z ustrojem demokratycznym, gospodarką wolnorynkową, nowoczesnym państwem prawa i społeczeństwem obywatelskim. Granty przyznawane są podmiotom z trzeciego sektora zarejestrowanym w Polsce na podstawie umów państwo-kościół. Partnerami projektów są podmioty z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.

W pierwszej kolejności  wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z kryteriów:

* inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty z małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach programu RITA;
* projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe;
* projekty, w których wkład Programu Rita umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowego z udziałem innych sponsorów.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 5.000 - 40.000 zł, przy czym minimalny wkład własny beneficjenta powinien wynieść 20% wartości projektu.

Wnioski można składać do 15 października 2010 r.

Więcej informacji dotyczących grantów oraz formy składania wniosków znaleźć można na stronie Fundacji.

(JD)
Źródło: rita.edudemo.org.pl