Fundusz pożyczkowy i wkładu własnego małych projektów

Utworzono .

indeks.jpg

Z inicjatywy LGD Kanału Elbląskiego i Zarządu Powiatu w Elblągu 20 października 2010 roku odbędzie się spotkanie poświęcone tworzeniu funduszu pożyczkowego i funduszu wkładu własnego do małych projektów dla organizacji pozarządowych.

Na małe projekty, w ramach lokalnych strategii rozwoju wybranych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej do realizacji osi 4 LEADER,  przewidziano łącznie 3 mln 555 tys. zł dotacji, na zasadzie refundacji przy 30% wkladzie wlasnym. W ogłoszonych dotychczas konkursach wybrano 74 projekty, ale tylko 10 projektów zostało złożonych przez inne podmioty niż gminy i ich jednostki organizacyjne.

Problemem dla organizacji pozarządowych, poza trudnymi procedurami aplikowania o  dotacje jest brak środków finansowych na zrealizowanie zadania i zabezpieczenie 30% wkładu własnego.

Dlatego też powstała inicjatywa powołania funduszu pożyczkowego na realizację małych projektów. dla organizacji pozarządowych. Nie oprocentowane pożyczki byłyby udzielane na rok po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację małego projektu. Ich zabezpieczeniem byłyby umowy dotacji i weksel in blanco.

Fundusz wkładu własnego do małych projektów realizowanych poprzez oś 4 LEADER byłby dotacją na pokrycie 20% wymaganych kosztów własnych organizacji pozarządowych.

Kolejny konkurs na małe projekty w LGD Kanału Elbląskiego zostanie ogłoszony w listopadzie 2010 roku i potrwa do 3 grudnia 2010 roku.

S.Pańczuk