IV posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

leader2.pngSerdecznie zapraszam na IV-II-6-2010 posiedzenie Zarządu, które będzie miało miejsce 26 października 2010 roku, godz. 10:30, w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala Nr 10.

W porządku obrad przewiduję:

1. Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:
1.1. Zmian LSR
1.2. Zmian statutu
1.3. Zmian kryteriów ceny operacji (zaproponowanych przez Radę)

2. Wybór gwaranta zaliczki na funkcjonowanie LGD w latach 2011-2015.

Termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków przewidziano na 24 listopada 2010 roku.

S.Pańczuk